Despre Proiect

Titlu proiect: „CONSTRUIRE VILA TURISTICA SI PARCARE IN ORASUL CALIMANESTI”

Cod SMIS: 114576

Beneficiar: OFFICINA EXPERT SRL

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii OFFICINA EXPERT SRL, prin diversificarea serviciilor oferite intr-un domeniu competitiv – turismul, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Scopul proiectului: dezvoltarea durabila a societatii prin construire vila turistica si parcare, inclusiv amenajari exterioare, achizitie dotari, certificarea calitatii serviciilor si a sistemului de management al calitatii, activitati de internationalizare, servicii de proiectare, dirigentie de santier, consultanta si informare si publicitate.  

Obiectivele specifice ale proiectului:

    • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin construire vila turistica, avand suprafata desfasurata (inclusiv demisol) propusa de 1330 mp;

    • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, afis A2, panou temporar si placa permanenta, etichete autocolante pentru dotarile achizitionate;

    • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – se vor crea 2 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.

Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin vila turistica cu 21 unitati de cazare si parcare construite, semnarea a 2 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale de servicii turistice,  adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a doua locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Valoare totală: 6,238,425.46 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 2.646.931,18 lei, valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul National este de 467.105,50 lei iar valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 3.114.036,68 lei, reprezentând 70.98% din valoarea eligibilă a proiectului.

Data începerii şi finalizării proiectului: 10.03.2017 – 31.12.2023

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei